Spoločnosť vznikla v roku 1994, predmet činností sa rozdeľuje do 3 kategórií: