Oznam 3:

 • Por.č. 2014.01
 • Názov súťaže: Vybavenie na zber separovaného odpadu
 • Dátum zverejnenia vo Vestníku: 04.02.2014
 • Súťažné podklady:
 • Dátum a miesto otvárania ponúk, časť "Ostatné": 17.03.2014, 10:30 hod (neverejné)
 • Dátum a miesto otvárania ponúk časť "Kritériá":
 • Poradie po vyhodnotení ponúk:
 • Kúpna zmluva:
 • Dokument po prebratí tovaru:
 • Suma skutočne uhradeného plnenia:
 • Ponuky uchádzačov:

Vložené dňa: 04.02.2014
Aktualizované dňa: 17.03.2014

Oznam 2:

 • Verejné obstarávanie „Nákup vybavenia na zber separovaného odpadu“
 • Otváranie ponúk, časť „Kritériá“ vo verejnom obstarávaní „Nákup vybavenia na zber separovaného odpadu“ sa bude konať dňa 29.10.2013 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti For – Euro consulting, s.r.o. , Vilová 2, 851 01 Bratislava.

Pridané dňa: 21.10.2013

Oznam 1:

 • Verejné obstarávanie „Nákup vybavenia na zber separovaného odpadu“
 • Otváranie ponúk, časť „ostatné“ sa bude konať v Zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dňa 12.08.2013 10:00 v spoločnosti For – Euro consulting. s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava.

Pridané dňa: 09.08.2013