Zmluvy

pdfSúťažné podklady

Oznam 3:
Por.č. 2014.01
Názov súťaže: Vybavenie na zber separovaného odpadu
Dátum zverejnenia vo Vestníku: 04.02.2014
Súťažné podklady: viď vyššie
Dátum a miesto otvárania ponúk, časť "Ostatné": 17.03.2014, 10:30 hod (neverejné)
Dátum a miesto otvárania ponúk časť "Kritériá":
Poradie po vyhodnotení ponúk:
Kúpna zmluva:
Dokument po prebratí tovaru:
Suma skutočne uhradeného plnenia:
Ponuky uchádzačov:
Vložené dňa: 04.02.2014
Aktualizované dňa: 17.03.2014

pdfĽUPČIANKA publicita projektu