nakladka kamionaStredisko zabezpečuje skladovanie tovarov, prevádzkovanie skladov s hotovými výrobkami, nakládku a vykládku tovarov, ale aj činnosti vykonávané len manipulačnými pracovníkmi. K dispozícii je 50 vysokozdvižných vozíkov.

Medzi hlavných zákazníkov patria:

  • Mondi SCP, a.s.
  • Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
  • Obaly-SOLO, a.s.
  • Palety, s.r.o.

Kontakt:

Vedúci strediska
Miloš Lukáč
+421 905 744 979

Dispečer strediska
Peter Milkovič
+421 917 266 106