Preprava a zabezpečovanie skládkovania odpadov

Spoločnosť OZO a.s. pôsobí v oblasti prepravnej činnosti, vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy pri zabezpečovanie skládkovania odpadov v oblasti Liptovský Mikuláš, ako i na iných skládkach v rámci celej SR.

Špecialista v odbore nakladania s odpadom

  • Preprava odpadov
  • Skládkovanie odpadov
  • Spaľovanie odpadov
  • Zneškodňovanie odpadov

Zabezpečujeme tiež manipulačné činnosti, práce pri nakládkach a vykládkach v skladoch s možnosťou využitia manipulačných strojov (VZV, žieravy, nakladače).

Dcérske spoločnosti OZO a.s.

Súčasť spoločnosti OZO a.s. tvoria tieto tri dcérske spoločnosti:

  • LUPČIANKA, s.r.o.
  • OZO RECYCLING, s.r.o.
  • LL, s.r.o. - Liptovské laboratóriá
V oblasti separovaného zberu surovín a ich následným spracovaním spolupracujeme so spoločnosťou LUPČIANKA, s.r.o.
Spoločnosť OZO RECYCLING, s.r.o. poskytuje účinný systém zberu a skartovania dokumentov citlivých na informácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. OZO-recycling s.r.o.
Poskytovanie konzultačnej, poradenskej a prognostickej činnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, chémie a príbuzných odborných disciplín sprostredkuje spoločnosť LL, s.r.o. (Liptovské laboratóriá)

 


Novinky

24.2.2010
Stop kancelárskym skartovacím strojom!

Riešenie ako nakladať s dokumentami obsahujúcimi dôverné informácie

16.3.2011
Ponuka výrobkov

Ponuka skartačných boxov, krabíc, výkresov, atď.

12.3.2015
Cenník agroproduktov 2015 - Ľupčianka

Cenník produktov platný na rok 2015. Ponúkame produkty ako mulč. kôra, mulč. odpad, kompost a dalšie...

archív

Kontakt

OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 4351 656
+421 44 4351 657
FAX +421 44 4351 658