ozo preprava a skladka odpadov

Predmet činnosti OZO a.s. sa delí do troch hlavných činností:

Podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi

  • preprava odpadov
  • skládkovanie odpadov
  • spaľovanie odpadov
  • zhodnotenie odpadov, výroba tuhého alternatívneho paliva

Cestná nákladná doprava

  • preprava konatajnerovými a špeciálnymi vozmi
  • medzinárodná a vnútroštátna preprava tovarov
  • práce so žeriavmi a nakladačmi

Logistické činnosti

  • nakládka a vykládka tovarov vysokozdvižnými vozíkmi
  • činnosti vykonávané len manipulačnými robotníkmi
  • zabezpečovanie skladovania tovarov