Špecializuje sa na:

 • Zber a skartáciu dokumentácií dôverného charakteru, resp. písomností s utajovaným obsahom, ktoré sú vyradené a po odsúhlasení štátnym archívom určené na skartáciu a znehodnotenie.
 • Likviduje písomnosti neutajovaného charakteru a zaoberá sa i výkupom zberového papiera.
 • Zvyšuje objem vyzbieraného kancelárskeho papiera, ktorý v súčasnosti mnohokrát končí svoj životný cyklus vo forme nezužitkovaného odpadu na skládkach alebo je zneškodnený v spaľovniach komunálneho odpadu zaťažujúcich životné prostredie.

Služba zahrňuje:

ZVOZ DOKUMENTOV:

 •  zaslanie objednávky, dohodnutie termínu zvozu
 •  preprava dokumentov vozidlami s uzamykateľným priestorom, vybavenými GPS systémom
 •  vystavenie preberacieho protokolu po prevzatí dokumentov
 •  váženie materiálu po dovezení (resp. odborný odhad hmotnosti dovezeného materiálu)

TRIEDENIE DOKUMENTOV NA TRIEDIACEJ LINKE:

 • kancelársky papier
 • kartón
 • spinky a iný kovový viazací materiál
 • euroobaly a pod.

PROCES SKARTOVANIA:

 • skartovaci strojna skartovanie sa používajú špeciálne upravené stroje
 • skartácia dokumentov sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na prúžky podľa normy DIN 66399, prúžky sú následne premiešané vzduchom v transportnom potrubí, ktorým sú prepravené do plne automatizovaného, veľkokapacitného lisovacieho zariadenia, kde prebieha ich ďalšie premiešanie a zlisovanie do transportných balíkov
 • takto spracované znehodnotené dokumenty sú dopravované do spracovateľských papierenských kombinátov na recykláciu

VÝHODY NÁŠHO NÁVRHU ZNEHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ZBEROVÉHO PAPIERA:

 •  komplexnosť celého systému od nakládky cez dopravu, vyloženie materiálu, triedenie a znehodnocovanie dokumentov, zlisovanie do transportných balíkov, dodávku papiera do spracovateľských závodov
 •  zapožičiavanie vriec, paliet, kontajnerov, prípadne iných materiálov potrebných na uskladnenie a manipuláciu s dokumentmi

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 

 • vozidlá s krytým uzamykateľným a zabezpečeným priestorom, kde je vylúčená strata alebo únik informácií z dokumentov určených na likvidáciu
 • areál firmy je strážený
 • na DVD-R médium sa zaznamenáva príchod a samotná likvidácia písomností utajovaného charakteru, DVD-R sa archivuje 3 roky
 • ako doklad o skartácii sa vystavuje likvidačný protokol
 • pri samotnej skartácii dokumentov môže byť po celú dobu prítomný poverený zamestnanec pôvodcu materiálu určeného na skartáciu
 • skartáciou sa dokumenty znehodnotia natoľko, že nie je možná žiadna cesta k dešifrácii, alebo inému postupu, ktorý by viedol k odhaleniu obsahu dokumentov
 • zamestnanci zabezpečujúci prepravu a manipuláciu s vrecami a obalmi obsahujúcimi dokumenty určené na likvidáciu sú povinní konať tak, aby bol znemožnený akýkoľvek únik utajovaných informácií
 • priestory určené na skladovanie a skartáciu sú zabezpečené poplašným požiarnym systémom, vykládka vozidla ako aj uskladnenie a likvidácia dokumentov sú zabezpečené bezpečnostným kamerovým systémom
 • zamestnanci prichádzajúci do styku s materiálmi majú podpísanú dohodu o mlčanlivosti

Kontakt

Vedúca
Ing. Monika Haviarová
+421 905 914 218
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obchodný zástupca
Adriana Cadríková
+421 907 879 612
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.