Hlavnými činnosťami strediska sú:

  • zneškodňovanie odpadov skládkovaním
  • spaľovanie odpadov
  • zhodnotenie odpadov
  • zber a úprava kuchynského odpadu

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním

Stredisko zabezpečuje skládkovanie odpadov obce regiónu Liptov na skládke odpadov Partizánska Ľupča alebo skládkovanie na iných skládkach v rámci SR. Zároveň zabezpečuje prepravu a skládkovanie odpadov pre podniky regiónu Liptova a Oravy - ostatné a nebezpečné odpady.

skladka odpadov

Kontakt:

Dispečer odpadov
Janka Ošková
+421 918 755 312
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dispečer odpadov
Tomáš Bubniak
+421 915 911 697
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spaľovanie odpadov

Prostredníctvom vlastnícky prepojenej spoločnosti Archív SB s.r.o. Liptovský Mikuláš prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov v Liptovskom Mikuláši, kde sa spaľujú nebezpečné odpady - hlavne nemocničné odpady.

spalovna

Kontakt:

p. Mário Malina
+421 915 490 904
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zhodnotenie odpadov

Spoločnosť prevádzkuje dve linky na výrobu TAP (tuhé alternatívne palivo) z odpadov, v Liptovskom Mikuláši a Svätom Kríži. Jedná sa o sústavu drvičov a triedičov, ktoré pripravia odpad na frakciu vhodnú na ekologické zhodnotenie v cementárňach. TAP je vyrobené z ostatných odpadov a po úprave sa stáva klasickým palivom. Ekologickým prínosom je, že spracúvané odpady nekončia na skládkach odpadov.

Zoznam niektorých odpadov, s ktorými sa nakladá:

  • odpadový plast
  • kompozitné obaly
  • obaly z textilu
  • plasty a guma
  • odpadový papier

ozo 001ozo 002

Kontakt:

Vedúci:
Marián Humený
0918 408 973
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Zber a úprava kuchynského odpadu

Spoločnosť zbiera kuchynské odpady v regióne od obcí a podnikov v regióne severného a stredného Slovenska. Na zariadení na úpravu kuchynského odpadu v Ludrovej (pri Ružomberku) upravuje kuchynský odpad, z ktorého sa na bioplynovej stanici vyrába bioplyn.

Kontakt:

Vedúci
Samuel Bubniak
0918 258 440
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.