Spoločnosť LL, s.r.o. – Liptovské laboratóriá je držiteľom „Osvedčenia o akreditacii č. S-181“, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazujú laboratóriá plnením požiadaviek normy ISO / IEC 17025:2005.