• chemické, fyzikálne a fyzikálno-chemické skúšky pitných vôd, vôd na kúpanie a odpadových vôd
  • mikrobiologické a biologické skúšky pitných vôd, vôd na kúpanie
  • mikrobiologické skúšky potravín
  • mikrobiologické skúšky povrchov predmetov

- zoznam akreditovaných skúšok (viď. stranka www.snas.sk)

Laboratóriá vykonávajú ako neakreditovanú činnosť aj účinnosť sterilizácie - kontrolu účinnosti sterilizátorov, autoklávov.