Spoločnosť OZO, a.s. vznikla v roku 1998 ako akciová spoločnosť. Účelom založenia spoločnosti bolo vybudovanie regionálnej skládky odpadov pre región Liptov a jej prevádzkovanie. V roku 2000 spoločnosť začala vykonávať aj prepravnú činnosť zameranú hlavne na prepravu odpadov.

V súčasnosti hlavnou činnosťou OZO, a.s. je vykonávanie prepravnej činnosti, medzinárodnej prepravy a zabezpečovanie skládkovania odpadov na regionálnej skládke odpadov Partizánska Ľupča, ako i na iných skládkach v rámci SR, vykonávanie zhodnotenia odpadov a zabezpečenia spaľovania odpadov a logistické a manipulačné činnosti. Zároveň spoločnosť vykonáva manipulačné práce a práce vysokozdvižnými vozíkmi. Spoločnosť OZO, a.s. má 200 zamestnancov.