nakladka kamionaStredisko zabezpečuje skladovanie tovarov, prevádzkovanie skladov s hotovými výrobkami, nakládku a vykládku tovarov, ale aj činnosti vykonávané len manipulačnými pracovníkmi. K dispozícii je 50 vysokozdvižných vozíkov.

 Kontakt:

Vedúci strediska
Miloš Lukáč
+421 905 744 979

Dispečer strediska
Tomáš Gejdoš
0915 307 531
Dispečer strediska
Jaroslav Žiha
0917 806 405