pdfRegistrácia 7/2023 - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 25.4.2023

pdfDoklad o registrácii - Štátna veterinárna a potravinová správa SR - 8.4.2021

pdfÚradné číslo - Štátna veterinárna a potravinová správa SR - 7.1.2021

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Ružomberok - 20.9.2022

pdfRozhodnutie - Regionálna veterinárna a potravinová správa SR - 26.5.2021

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Ružomberok - 12.9.2018


Lisková - úprava komunálneho odpadu

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Ružomberok - vydanie prevádzkového poriadku - 14.11.2022

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Ružomberok - prevádzkovanie zariadenia - 14.11.2022


TAP Demänová

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 27.10.2015

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 26.7.2017

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 15.8.2016

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 13.4.2018

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 13.7.2020

pdfRozhodnutie - zmena - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 11.9.2017

pdfRozhodnutie - zmena - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 28.5.2018

pdfRozhodnutie - zmena - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 3.2.2021

pdfRozhodnutie - výrok - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 14.7.2020

pdfRozhodnutie - výrok - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 3.2.2021


TAP Svätý Kríž

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 14.6.2021

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 8.6.2021


Zberný dvor Svätý Kríž

pdfRozhodnutie - Okresný úrad Liptovský Mikuláš - 16.6.2021